Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αρκαδίας «Ανέλιξη», συμμετέχει στη Διημερίδα της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2014, στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22 Αθήνα, με θέμα:

Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ

ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ- ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ –ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Στο πλαίσιο των εργασιών της Διημερίδας θα υλοποιηθεί Εργαστήριο για εκπαιδευτικούς με θέμα:

«Εκπαιδεύοντας πολίτες με κοινωνική συνείδηση. Ο Σύμβουλος – Εκπαιδευτικός στο «Κοινωνικό Σχολείο»

Το σχολικό πρόγραμμα, όλο και περισσότερο, εμπλουτίζεται με δράσεις που αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις, την αντικοινωνική συμπεριφορά, την παραβατικότητα, την πρόληψη των εξαρτήσεων, το ρατσισμό, την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο ομάδων μαθητών, όπου αξιοποιούνται οι μέθοδοι της συμμετοχικής και ενεργητικής μάθησης. Ο βιωματικός χαρακτήρας τους συμβάλλει στην ανάδειξη αξιών αλληλεγγύης, ανθρωπιάς, δημιουργικότητας, συνεργασίας καθώς και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων καθοριστικών για το κοινωνικό μέλλον των νέων και τη διεκδίκηση βελτιωμένων συνθηκών ζωής.

Ο εκπαιδευτικός, μέσα από την ιδιαίτερη συναισθηματική σχέση που αναπτύσσει με τους μαθητές στο πλαίσιο της ομάδας-τάξης καλείται καθημερινά να λειτουργεί συμβουλευτικά.

Για το λόγο αυτό διατυπώνεται από τους εκπαιδευτικούς η ανάγκη εκπαίδευσης για την απόκτηση δεξιοτήτων συμβουλευτικής προκειμένου να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά με τους μαθητές τους.

Στόχος του βιωματικού εργαστηρίου είναι να αναδείξουμε τη σημασία της ύπαρξης υποστηρικτικού πλαισίου για τους εκπαιδευτικούς καθώς και το γεγονός ότι ο εμπλουτισμός του σχολικού προγράμματος με περισσότερες δράσεις για την ψυχοκοινωνική υγεία είναι πιο αποτελεσματικός όταν  συνοδεύεται  από συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε δεξιότητες συμβουλευτικής.

Επίσης, θα προσεγγίσουμε βιωματικά ένα παράδειγμα συγκρότησης   ομάδας εκπαιδευτικών, με πρωτοβουλία των ίδιων των εκπαιδευτικών. Στο ασφαλές πλαίσιο αυτής της ομάδας θα μπορεί ο εκπαιδευτικός μαζί με τους συναδέλφους του, μέσα σε κλίμα συνεργασίας, εμπιστοσύνης, επικοινωνίας, όχι λογοκρισίας να συζητήσει για όλα αυτά τα περιστατικά που γεννά η ίδια η ζωή του σχολείου και να αναγνωρίσει και να επεξεργαστεί τα συναισθήματα που του διακινούν. Θα έχει, ακόμα, την ευκαιρία  να έρθει σε επαφή με τις  βαθιές προσωπικές του στάσεις για το θέμα το οποίο επεξεργάζεται με τους μαθητές του.

Συντονίστρια Εργαστηρίου:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΕΝΤΕΒΗ Κοινωνιολόγος, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αρκαδίας.

www.hac.com.gr/

GetAttachment.aspx GetAttachment.aspx2